/// Методичні кейси 2016/2017

Організація навчального процесу з іноземної мови (2016-2017 н.р.)

Навчальні програми
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р.; (оновлено)
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», Київ, 2010 р.;
«Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-7 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 8-9 класи», «Перун», 2005 р.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.;

ЧИТАТИ ДАЛІ >> >>

Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури у 8 класі

Наказ МОНМС України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»
Наказ МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»
Наказ МОН України від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Наказ МОН України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Наказ МОН України від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Наказ МОН України від 08.04.2015 №412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 року за №472/26917
Лист Інституту модернізації змісту освіти від 29.07.2016 №2.1/10-1855 «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
Лист МОН України від 28.01.2014 року №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Додаток до листа МОН України від 28.01.2014 року №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
Додаток до листа МОН України від 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
Додаток до листа МОН України від 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». Фізичне виховання
Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-434 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
Лист МОН України від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
Інформаційно-методичний збірник «Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2016/2017 навчальному році»
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 1–4 класи
Перелік навчальних програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах із предмета: «Фізична культура»
Перелік програм, підручників та навчальних посібників для загальноовітніх навчальних закладів

Особливості навчання інформатики у 8-му класі

Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». Витяг. Інформатика
Програми
Навчальна програма для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів (за новим стандартом)
Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
Навчальна програма для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів
Нормативні документи
Лист МОН України №1/9-296 від 09.06.2016 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
Наказ МОН України №664 від 29.05.2014 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. №409» (Типові навчальні плани ЗНЗ ІІ ступеня)
Інформатика. Орієнтовне календарне планування для 8 класу (до підручника Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. “Інформатика. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів”)
Перелік тем практичних робіт для 8 класу
Підручники з інформатики для 8 класу
Корисні посилання

Організація навчально-виховного процесу з біології у 8 класі

Нормативні документи
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392)
Лист МОН України від 07.03.14 №1/9-607 щодо відкликання листа від 5 вересня 2013 року №1/9-607 «Про використання навчальної літератури»
Лист МОН №1/9-296 від 09.06.2016 року «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
Навчальна програма «Біологія» для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 №585)
Навчальна програма «Біологія» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 №585)

ЧИТАТИ ДАЛІ >> >>

Організація навчально-виховного процесу з української мови та літератури у 8 класі (2016-2017 н.р.)

Нормативні документи
Навчальна програма «Українська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 №585
Навчальна програма «Українська література» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 №585
Лист МОН №1/9-437 від 17.08.2016 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школах з українською мовою навчання в 2016-2017 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школах із навчанням мовами національних меншин у 2016-2017 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання української літератури в 2016-2017 навчальному році

ЧИТАТИ ДАЛІ >> >>

Нормативно-методичне забезпечення організації виховної роботи

Програми
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1243 від 31.10.2011 р.)
Доктрини
Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента України №347/2002 від 17.04.2002 р.)
Стратегії
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України №344/2013 від 25.06.2013 р.)
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (Указ Президента України №580/2015 від 13.10.2015 р.)
Концепції
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України №641 від 16.06.2015 р.)
Концепція розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015-2020 роки (рішення Київської міської ради №571/1435 від 28.05.2015 р.)
Положення
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ МОН №434 від 06.09.2000 р. із змінами, внесеними згідно з наказом МОН №489 від 29.06.2006 р.)
Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця» (наказ МОН та Міністерства оборони України №1443/779 від 16.12.2011 р.)
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (наказ МОН №687 від 13.06.2012 р. із змінами, внесеними згідно з наказом МОН №276 від 31.03.2014 р.)
Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи
Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (лист МОН №1/9-520 від 14.08.2008 р.)
Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (наказ МОН №1232 від 27.10.2014 р.)
Про методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році (лист МОН №1/9-614 від 27.11.2014 р.)
Про відзначення 25-ї річниці незалежності України та методичні рекомендації Українського інституту національної пам’яті для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України (лист МОН №1/3-148 від 24.03.16 р.)
Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (лист Інституту модернізації змісту освіти №2.1/10-1828 від 25.07.2016 р.)
Методичні рекомендації щодо проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку (лист МОН України від 20.07.2016 №1/9-385)
Н.М.Заваженко. Презентація до виховного заходу “День Гідності і свободи”

Організація навчально-виховного процесу з фізики у 8 класі

Ознайомитися з методичним кейсом можна на сайті для вчителів фізики міста Києва

337844

Організація навчально-виховного процесу із зарубіжної літератури у 8 класі

Нормативні документи
Концепція «Нової української школи» (проект)
Обговорення проекту концепції «Нової української школи»
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392)
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-437 від 17.08.2016 року
Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.)
Зарубіжна література. 10-11 класи. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 №826)

ЧИТАТИ ДАЛІ >> >>

Організація навчально-виховного процесу з історії у 8 класі

Розробки уроків. Історія України
Т.Л.Лось. Виникнення реєстрового козацтва. Козацькі війни кінця ХVI ст.
Т.В.Гончаренко. Військове мистецтво. Традиції та побут українського козацтва
Т.В.Мринська. Українське козацтво. Перші січі. Дмитро Вишневецький. Запорізька Січ – козацька держава
В.О.Чорний. Люблінська унія та її вплив на українські землі
О.С.Панасюк. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVI cт.
Л.Л.Петриченко. Розвиток культури і освіти в Україні в першій половині XVI ст.
М.І.Непоп. Церковне життя та його особливості в Україні в XVI ст.
Розробки уроків. Всесвітня історія
Л.В.Рой. Великі географічні відкриття. Х.Колумб, Васко да Гама. Навколосвітня подорож Фернана Магеллана (8 клас)
Г.М.Кулічук. Гуманізм як загальнолюдська цінність доби Відродження. Макіавеллі, Ротердамський, Сервантес
І.В.Зенич. Економічний розвиток українських земель в першій половині ХVІ ст.
Н.О.Ковальова. Мистецтво Високого Вiдродження, Леонардо да Вiнчi, Мiкеланджело Буоанарроті, Рафаєль Санті
С.О.Берендєєв. Повсякденне життя в країнах західної Європи
Л.М.Смирнова. Світ в ранньомодернову добу. Поняття і періодизація

Організація навчально-виховного процесу з трудового навчання в 2016-2017 н.р.

Нормативні документи
Програма трудового навчання для учнів 5-9 класів (зі змінами відповідно до розвантаження програм)
Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». Трудове навчання (технології). Креслення
Програми варіативних модулів. 5(6) класи. (Навчальна програма «Трудове навчання» для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти)
Програми варіативних модулів. 7(8) класи. (Навчальна програма «Трудове навчання» для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти)
Варіативні модулі для 7—9-х класів до навчальної програми «Трудове навчання». Нова редакція (За загальною редакцією В. М. Мадзігона)
Варіативні модулі до навчальної програми «Технології». 10—11 класи (36 модулів по 20 год кожен)
Варіативні модулі до навчальної програми «Технології». 10—11 класи. (22 модулі по 20 год кожен)

ЧИТАТИ ДАЛІ >> >>