Організація навчального процесу з російської мови та літератури у 8 класі

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (Вивчення мов національних меншин, інтегрованого курсу «Література» в 2016-2017 навчальному році)
Л.В.Давидюк. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для средних общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке
В.А.Корсаков. Планирование уроков русского языка для 8 класса (начало изучения с 5 класса) школ с украинским языком обучения на 2016–2017 учебный год (2 ч. в неделю)
В.А.Корсаков. Виды проверки учебных достижений учащихся по русскому языку в 8 классе школ с украинским языком преподавания (четвертый год обучения)
Л.В.Давидюк. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для средних общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
Е.А.Исаева. Нужен ли учебник по литературе в цифровую эпоху?
Е.А.Исаева. календарно-тематическое планирование уроков. Литература. Интегрированный курс (русская и зарубежная) 8 класс
Література (російська та зарубіжна). Інтегрований курс. 10–11 класи рівень стандарту академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826)
Російська мова. 10–11 класи. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826)
Російська мова. 10–11 класи. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826)
Російська мова. 10–11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826)
І.М.Халабаджах. Конструювання уроків російської мови на основі інтеграції традиційних та інноваційних методів і прийомів навчання: текст виступу
Т.А.Борзенкова. Система комп’ютерної підтримки навчання російської мови: проблеми та здобутки: презентація виступу
О.М.Костюк. Формування дослідницьких підходів до художнього тексту на уроках інтегрованого курсу літератури: презентація виступу
С.Г.Долгих. Дослідницька робота на уроках літератури: презентація виступу
И.М.Халабаджах. Формирование критического мышления учащихся как способ развития творческой личности

Напишіть відгук