Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури в 6 класі

Нормативні документи
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392)
Навчальна програма «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
Навчальна програма «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
Наказ МОН України від 1.06.2010 за №521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»
Наказ МОН України від 20.07.2009 за №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
Лист МОН України від 01.07.2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»
Рекомендації МОН України: з додатка 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 р. №1/9–343 (Фізична культура)
Посібники
Столітенко Є.В. Фізичне виховання учнів 1-11 класів у процесі занять футболом
Плани-конспекти уроків
В.О.Крамаренко. План-конспект уроку з фізичної культури з елементами футболу (5, 6 кл.)
В.О.Крамаренко. План-конспект інноваційного уроку з фізичної культури (5 кл.)
Методичні рекомендації, інструкції, переліки обов’язкових документів
Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного виховання
Методичні рекомендації щодо організації та проведення шкільних спортивних свят
Посадова інструкція вчителя фізичної культури
Зразок оформлення плану-конспекту уроку (заняття) з фізичної культури (спортивного гуртка)
Перелік обов’язкових документів ЗНЗ з предмета «Фізична культура»
Перелік обов’язкових документів ЗНЗ для проведення спортивних гуртків і секцій

Напишіть відгук