Організація навчального процесу з російської мови та літератури в 6 класі (28.08.2014)

Відеозапис конференції на YouTube-каналі ІППО (41 хв.)
Нормативні документи
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392)
Навчальна програма з російської мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)
Навчальна програма з російської мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання
Лист МОН від 01.07.2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»
Лист МОН від 01.07.2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі» з додатка 3 (Російська мова та інтегрований курс «Література»)
Орієнтовне календарно-тематичне планування
Л.В.Давидюк. Календарно-тематичне планування уроків російської мови в 6 класі (курс 2-9) шкіл з українською мовою навчання
В.О.Корсаков. Розподіл навчального матеріалу програми з російської мови для 6 класу шкіл з українською мовою навчання (початок вивчення – з 5 класу)
К.І.Бикова, Л.В.Давидюк. Календарно-тематичне планування уроків російської мови в 6 класі шкіл з російською мовою навчання
О.Ісаєва. Календарно-тематичне планування уроків інтегрованого курсу «Література» в 6 класі
Методичні рекомендації, статті, конспекти уроків
В.О.Корсаков. О видах проверки учебных достижений учащихся по русскому языку в 6 классе школ с украинским языком преподавания (второй год обучения)
Т.Т.Подолинная. Использование творческих упражнений при обучении орфографии в 6 классе
А.И.Новикова. Имя прилагательное как часть речи. План-конспект урока в 6 классе
О.О.Ісаєва. Об основных методических аспектах изучения интегрированного курса «Литература» в 6 классе
С.І.Сафарян. Технології аналізу художнього твору у процесі формування читацької компетенції учнів
Ж.В.Клименко. Формирование речевой культуры учащихся 5-6 классов в зеркале учебно-методического комплекта по интегрированному курсу «Литература (русская и мировая)»
В.О.Мележик. Чарльз Диккенс. Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями. План-конспект урока в 6 классе
В.О.Мележик. Духовное возрождение Эбинизера Скруджа. Особенности композиции произведения Ч. Диккенса. План-конспект урока в 6 классе

Напишіть відгук