Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році. Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430

Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти (проєкт)

Колесник Т. А. Змішане навчання в освітньому середовищі – основні визначення та переваги застосування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія, випуск 46, 2016

Змішане навчання: сутність та переваги у сучасному світі

Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол.: С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019 – 196 с

Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації

Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення української мови

Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи

Що таке перевернуте навчання?

Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття. – Львів: Літопис, 2018. – 296 с

Каталог електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Подолинная Т. Т. Методические рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения русскому языку

Ісаєва О. О. Креолізований текст на уроках світової літератури як фактор активізації читацької діяльності

Викладання російської мови у онлайн-режимі (з досвіду роботи)

Напишіть відгук