Викладання російської мови та інтегрованого курсу «Література» у 2017-2018 навчальному році

Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОНУ №1/9-315 від 07.06.17 р.)

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ №804 від 07.06.17 р.)

Російська мова 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

Календарно-тематический план. Русский язык. 9-й класс к учебнику Баландиной Н.Ф. … (курс 1-11)

Календарно-тематический план. Русский язык. 9-й класс (5-й год обучения) к учебнику Баландиной Н.Ф. … (курс 5-11)

Календарно-тематический план. Интегрированный курс «Литература» (русская и зарубежная), 9 класс к учебнику Полулях Н.С., Надозирная Т.В.

Борзенкова Т.А. Урок новых знаний, способов деятельности, обретения новых умений и навыков «Деепричастие как особая форма глагола»

Борзенкова Т.А. Компетентнісна модель навчання: від ідей до впровадження

Мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням або вивченням мов національних меншин

Подолинная Т.Т. О преподавании русского языка в 2017-2018 учебном году

Подолинная Т.Т. Реализация компетентностного подхода на уроках русского языка – способ развития творческой личности

Формування умінь на уроці

Я была тогда с моим народом

Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу

О.П.Атабекова. Використання Інтернет-ресурсів при вивченні російської мови

С.Г.Долгих. Використання інтерактивних технологій у роботі з текстом на уроках літератури

С.Г.Долгих. Дослідницька робота на уроках літератури

Л.В.Давидюк. Сучасний компетентнісний урок російської мови

Л.В.Давидюк. Формирование предметных компетентностей учащихся средствами учебника русского языка

В.В.Чекменєва. Комунікативні навички: відео

В.В.Чекменєва. Розвиток комунікативних навичок на уроках російської мови: відео

О.Самонова, О.Крюченкова, А.Приймак. Підручник для 9-го класу з російської мови для шкіл з українською мовою навчання видавництва «Генеза»

Є.Волощук, О.Слободянюк, О.Філенко. Підручник для 9-го класу з інтегрованого курсу «Література» видавництва «Генеза»: презентація

О.О.Ісаєва. Формування ключових компетентностей особистості в процесі вивчення інтегрованого курсу «Література» в школах з російською мовою навчання

Н.Ф.Баландина. Обучение русскому языку в свете положений концепции “Новой украинской школы”

В.Є.Дзюбко. Сучасний урок: адаптивно-перетворюючий етап: стаття

В.Є.Дзюбко. Сучасний урок: адаптивно-перетворюючий етап: презентація до статті

Напишіть відгук