/// Російська мова

Наум Резніченко, учитель Олександрійської гімназії. Лірика Олександра Блока «In vino veritas!»

Наум Резніченко, учитель Олександрійської гімназії. Урок за оповіданням А. П. Платонова «В прекрасном и яростном мире»

Наум Резніченко, учитель Олександрійської гімназії. Світ поезії Бориса Пастернака

Марина Гагарінова, учитель СШ № 88. Имя числительное как часть речи: відеоурок

Інна Халабаджах, учитель НВК «Міцва–613». Знаки препинания в простом и сложном предложениях

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році. Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430

Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти (проєкт)

Колесник Т. А. Змішане навчання в освітньому середовищі – основні визначення та переваги застосування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія, випуск 46, 2016

Змішане навчання: сутність та переваги у сучасному світі

Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол.: С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019 – 196 с

Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації

Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення української мови

Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи

Що таке перевернуте навчання?

Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття. – Львів: Літопис, 2018. – 296 с

Каталог електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Подолинная Т. Т. Методические рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения русскому языку

Ісаєва О. О. Креолізований текст на уроках світової літератури як фактор активізації читацької діяльності

Викладання російської мови у онлайн-режимі (з досвіду роботи)

Організація навчального процесу з російської мови та літератури у 10 класі

Методичні рекомендації щодо викладання мови та літератури в закладах загальної середньої освіти із навчанням або вивченням мов національних меншин у 2018/2019 навчальному році
Зарубіжна література. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Давидюк Л.В. Календарне планування інтегрованого курсу «Російська мова і література» для 10 класу
Подолинная Т.Т. Формирование языковой личности в процессе изучения русского языка
Халабаджах І.М. Інноваційний методичний інструментарій учителя російської мови в контексті компетентнісного підходу до навчання
О.Первак. Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури
Халабаджах І.М. Календарно-тематичне планування уроків російської мови в 5 класі. 2018–2019 н.р.
Халабаджах І.М. Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 6 класі. 2017–2018 н.р.
Халабаджах І.М. Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 7 класі. 2018–2019 н.р.
Халабаджах І.М. Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 8 класі. 2018–2019 н.р.
Халабаджах І.М. Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 9 класі. 2018–2019 н.р.
Халабаджах І.М. Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 10 класі. 2018–2019 н.р.
Халабаджах І.М. Календарно-тематичне планування уроків російської мови у 11 класі. 2018–2019 н.р.
Давидюк Л.В., Дядечко Л.П., Стативка В.И., Халабаджах И.М. Календарно-тематическое планирование уроков интегрированного курса «Русский язык и литература» к учебнику для 10 класса заведений общего среднего образования с обучением на русском языке
Лист Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 №2.2-2189 «Щодо оцінювання з інтегрованого курсу «Мова та література корінного народу, національної меншини»

Викладання російської мови та інтегрованого курсу «Література» у 2017-2018 навчальному році

Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОНУ №1/9-315 від 07.06.17 р.)

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ №804 від 07.06.17 р.)

Російська мова 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

Календарно-тематический план. Русский язык. 9-й класс к учебнику Баландиной Н.Ф. … (курс 1-11)

Календарно-тематический план. Русский язык. 9-й класс (5-й год обучения) к учебнику Баландиной Н.Ф. … (курс 5-11)

Календарно-тематический план. Интегрированный курс «Литература» (русская и зарубежная), 9 класс к учебнику Полулях Н.С., Надозирная Т.В.

Борзенкова Т.А. Урок новых знаний, способов деятельности, обретения новых умений и навыков «Деепричастие как особая форма глагола»

Борзенкова Т.А. Компетентнісна модель навчання: від ідей до впровадження

Мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням або вивченням мов національних меншин

Подолинная Т.Т. О преподавании русского языка в 2017-2018 учебном году

Подолинная Т.Т. Реализация компетентностного подхода на уроках русского языка – способ развития творческой личности

Формування умінь на уроці

Я была тогда с моим народом

Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу

О.П.Атабекова. Використання Інтернет-ресурсів при вивченні російської мови

С.Г.Долгих. Використання інтерактивних технологій у роботі з текстом на уроках літератури

С.Г.Долгих. Дослідницька робота на уроках літератури

Л.В.Давидюк. Сучасний компетентнісний урок російської мови

Л.В.Давидюк. Формирование предметных компетентностей учащихся средствами учебника русского языка

В.В.Чекменєва. Комунікативні навички: відео

В.В.Чекменєва. Розвиток комунікативних навичок на уроках російської мови: відео

О.Самонова, О.Крюченкова, А.Приймак. Підручник для 9-го класу з російської мови для шкіл з українською мовою навчання видавництва «Генеза»

Є.Волощук, О.Слободянюк, О.Філенко. Підручник для 9-го класу з інтегрованого курсу «Література» видавництва «Генеза»: презентація

О.О.Ісаєва. Формування ключових компетентностей особистості в процесі вивчення інтегрованого курсу «Література» в школах з російською мовою навчання

Н.Ф.Баландина. Обучение русскому языку в свете положений концепции “Новой украинской школы”

В.Є.Дзюбко. Сучасний урок: адаптивно-перетворюючий етап: стаття

В.Є.Дзюбко. Сучасний урок: адаптивно-перетворюючий етап: презентація до статті

Організація навчального процесу з російської мови та літератури у 8 класі

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (Вивчення мов національних меншин, інтегрованого курсу «Література» в 2016-2017 навчальному році)
Л.В.Давидюк. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для средних общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке
В.А.Корсаков. Планирование уроков русского языка для 8 класса (начало изучения с 5 класса) школ с украинским языком обучения на 2016–2017 учебный год (2 ч. в неделю)
В.А.Корсаков. Виды проверки учебных достижений учащихся по русскому языку в 8 классе школ с украинским языком преподавания (четвертый год обучения)
Л.В.Давидюк. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для средних общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
Е.А.Исаева. Нужен ли учебник по литературе в цифровую эпоху?
Е.А.Исаева. календарно-тематическое планирование уроков. Литература. Интегрированный курс (русская и зарубежная) 8 класс
Література (російська та зарубіжна). Інтегрований курс. 10–11 класи рівень стандарту академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826)
Російська мова. 10–11 класи. Академічний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826)
Російська мова. 10–11 класи. Профільний рівень. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826)
Російська мова. 10–11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826)
І.М.Халабаджах. Конструювання уроків російської мови на основі інтеграції традиційних та інноваційних методів і прийомів навчання: текст виступу
Т.А.Борзенкова. Система комп’ютерної підтримки навчання російської мови: проблеми та здобутки: презентація виступу
О.М.Костюк. Формування дослідницьких підходів до художнього тексту на уроках інтегрованого курсу літератури: презентація виступу
С.Г.Долгих. Дослідницька робота на уроках літератури: презентація виступу
И.М.Халабаджах. Формирование критического мышления учащихся как способ развития творческой личности

Організація навчального процесу з російської мови та літератури в 7 класі

Нормативні документи
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392)
Навчальна програма з російської мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)
Навчальна програма з російської мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання
Навчальна програма з російської мови для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання
Навчальна програма інтегрованого курсу “Література” (російська та зарубіжна) для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Ж.О.Кошкіна. Мови та літератури національних меншин ЧИТАТИ ДАЛІ >> >>

Організація навчального процесу з російської мови та літератури в 6 класі (28.08.2014)

Відеозапис конференції на YouTube-каналі ІППО (41 хв.)
Нормативні документи
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392)
Навчальна програма з російської мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)
Навчальна програма з російської мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання
Лист МОН від 01.07.2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»
Лист МОН від 01.07.2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі» з додатка 3 (Російська мова та інтегрований курс «Література») ЧИТАТИ ДАЛІ >> >>

Організація навчального процесу з російської мови в 5 класі (29.08.2013)

Відеозапис конференції на YouTube-каналі ІППО (30 хв.)
Нормативні документи:
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)Лист МОН № 1/9-368 від 24.05.13 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»

Рекомендації МОН України: Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України від 24.05. 2013 №1/9-368: російська мова та мови національних меншин

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із  українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання

ЧИТАТИ ДАЛІ >> >>