Archive for editor

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.05.2020 № 1/9-292 «Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 № 17 «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти»

Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 № 1/9-414 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»

Інструментарій для самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах позашкільної освіти

Чинні навчальні програми з позашкільної освіти, що мають гриф або схвалення МОН, розміщені на сайті ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Лист МОН України від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

Наказ МОН України від 12.07.2021 № 795 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти»

Лист МОН України від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.»

Лист МОН України від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників з основ психології та соціальної педагогіки, які були схвалені для використання комісією з психології та педагогіки Науково-методичної ради МОН України у період із 2017 по 2020 роки

Наказ МОН України від 06.09.2000 № 434 «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

Національно-патріотичне виховання

Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»

Створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»

Указ Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1668-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік»

Указ Президента України від З0.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25.09.2015 № 70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року»

Лист МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»

Протидія булінгу

Наказ МОН України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

Лист МОН України від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646»

Наказ МОН України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»

Попередження насильства в закладах освіти: методичний посібник для педагогічних працівників. Видання друге, доповнене та оновлене. – Київ: Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї», 2020

Запобігання та протидія домашньому насильству

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 361-р «Про затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»

Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 775 «Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1335-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року»

Вплив соціальних мереж та безпека в інтернеті

Сайт Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Створення можливостей для самореалізації та розвитку молоді

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки»

Онлайн-курси:
• онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини школа»
• онлайн-система «Експрес-оцінювання закладу освіти» відповідно до концепції БДДШ
• навчальний модуль «Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності учнів»
• навчально-методичний посібник «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти»

Наум Резніченко, учитель Олександрійської гімназії. Лірика Олександра Блока «In vino veritas!»

Наум Резніченко, учитель Олександрійської гімназії. Урок за оповіданням А. П. Платонова «В прекрасном и яростном мире»

Наум Резніченко, учитель Олександрійської гімназії. Світ поезії Бориса Пастернака

Марина Гагарінова, учитель СШ № 88. Имя числительное как часть речи: відеоурок

Інна Халабаджах, учитель НВК «Міцва–613». Знаки препинания в простом и сложном предложениях

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році. Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430

Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти (проєкт)

Колесник Т. А. Змішане навчання в освітньому середовищі – основні визначення та переваги застосування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія, випуск 46, 2016

Змішане навчання: сутність та переваги у сучасному світі

Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол.: С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019 – 196 с

Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації

Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення української мови

Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи

Що таке перевернуте навчання?

Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття. – Львів: Літопис, 2018. – 296 с

Каталог електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Подолинная Т. Т. Методические рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения русскому языку

Ісаєва О. О. Креолізований текст на уроках світової літератури як фактор активізації читацької діяльності

Викладання російської мови у онлайн-режимі (з досвіду роботи)

Нормативно-правове та методичне забезпечення предмета “Фізична культура” у 2020-2021 навчальному році

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Міністерство освіти і науки спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запускає інформаційну кампанію «Школо, ми готові». Правила та умови безпечного навчання в умовах пандемії

МОН України «Вимоги до протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину»

Наказ МОЗ України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2020 рік

Серпнева педагогічна онлайн-конференція міста Києва 20 серпня 2020 року (повний зміст)

Наказ МОН України від 1.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОЗ і МОН України від 20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації МОН України, 2020 рік

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.

Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році. Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання «Фізичної культури» в 5-9; 10-11 класах у 2020-2021 навчальному році

Черпак, Юрій Васильович (2018) Дисертація – Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть ХІХ – 1917 р.) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка

Черпак Ю. В. Автореферат, наукові статті з фізичного виховання. Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка. ISSN: 2310-7642

Фізичне виховання онлайн. Комітет фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. «Методичні матеріали» – Безпека, гігієна, здоров’я, фізичні відео-вправи від відомих українських спортсменів, відео-вправи лікувального сегменту для вчителів фізичної культури, тренерів і керівників секцій зі спорту, школярів, студентів і батьків

Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник. За ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.

Навчальна програма з фізичної культури для учнів 1-4 класів. Наказ МОН України 2016 року

Типові освітні програми (фізична культура НУШ) для закл. загальної середньої освіти: 1-2 класи. Наказ МОН України від 8.10.2019 N 1272. Автори:
Савченко О. Я.
Шиян Р. М.

Типові освітні програми (фізична культура НУШ) для закл. загальної середньої освіти: 3-4 класи. Наказ МОН України від 8.10.2019 N 1273. Автори:
Савченко О. Я.
Шиян Р. М.

Навчальна програма з фізичної культури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Навчальна програма з фізичної культури (профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Навчальна програма з фізичної культури для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів освіти затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23.10.2017 року

В. І. Майєр. Фізична культура: навчальна програма для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня. 1-4 класи

В. В. Деревянко, В. І. Майєр. Фізична культура: програма для спеціальної медичної групи. 5-9 класи

Карате: програма для шкільних гуртків фізкультурно-оздоровчого напряму загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 клас. Автор: Григоренко М. О., 2017 рік

Гандбол: програма для шкільних гуртків фізкультурно-оздоровчого напряму загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 клас. Автори: Корнієнко О. П., Петрушевський Є. І., Рогульчик Л. М., Твардовська Л. М., 2017 рік

Навчальна програма для гуртків з футболу в 1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Черліденг: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 2017 рік

Посібник з Петанку

Методичний блок конкурсних матеріалів Шунькина О. О., учителя фізичної культури спеціалізованої школи № 61 Шевченківського району. Відео-уроки фізичної культури, методична розробка, конспекти уроків

Партнерство у навчанні. Відео-блок уроків фізичної культури фіналістів Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»

Відеоматеріали. Правила змагань: Учнівські міжнародні Ігри: Cool Games

Онлайн курс для вчителів фізичної культури «Нова фізична культура»

Освітній проект «На урок». Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання. Відео-презентація

Міністерство освіти України. Дистанційні та онлайн сервіси в освіті

Організація навчально-виховного процесу з трудового навчання в 2020-2021 н. р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Навчальні програми: трудове навчання, технології, креслення

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-394 від 22.07.2020 року «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»

Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2021»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

Рак Л. М. Особливості викладання трудового навчання в 5-9-х класах та технологій у 10-11-х класах у 2020/2021 навчальному році

Орієнтовне календарно-тематичне планування занять та зміст тем, що вивчаються. 5-9 класи

Електронні версії підручників. 5-9 класи

Електронні версії підручників «Технології (рівень стандарту)» для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

На допомогу вчителю

Матеріали серпневої педагогічної онлайн-конференції міста Києва 20 серпня 2020 року. Департамент освіти і науки Києва

Посібники, методичні рекомендації з організації дистанційного навчання (МОН, ДОН, ІПО)

● Порадник «Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи»:

Рак Л. М. Методичні рекомендації щодо організації та проведення дистанційного навчання з трудового навчання (технології)

Назаров С. І. Трудове навчання (технічні види праці)

● Вебінари І інтернет-конференції «Дистанційні TECHNOлогії трудового навчання»:

https://drive.google.com/drive/folders/17f5E8G7XgWld5IE86fwaajQzXjItboBQ?usp=sharing

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoZZBfZTcTAd5Gic-klXUlXKLoqn4DxW7

Рекомендації та поради щодо організації викладання трудового навчання в дистанційному режимі

Рак Л.М. Рекомендації щодо роботи в дистанційному режимі

Дистанційне навчання

1. Освітній проєкт «На урок»

Вебінар «Використання можливостей «На Урок» для дистанційного навчання»

Анотація. Освітній проєкт «На Урок» створює низку безкоштовних можливостей для самоосвіти вчителів та для підвищення кваліфікації. Окрім того пропонує і ресурси для дистанційного навчання школярів та вчителів.

Спікер: Цукор Любов, редакторка освітнього проекту «На Урок»

https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-mozhlivostey-na-urok-dlya-distanciynogo-navchannya

Вебінар «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять»

План вебінару:
1. Дистанційне навчання: яку платформу обрати?
2. Створюємо аккаунт на сервісі Zoom.
3. Як приєднатися до конференції, як запланувати конференцію.
4. Робота під час конференції: взаємодія учасників.
5. Приклади проведення дистанційних занять та організації роботи педагогічного колективу в Zoom.
6. Zoom, Skype, Meet — що обрати?

Лекторка: Ганна Дудіч

https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat

Всеукраїнська інтернет-конференція «На урок»: «Інтернет-ресурси у навчальному процесі»

Анотація. Цікава та корисна інформація від учителів-практиків, які активно залучають інтернет-ресурси в роботу та діляться власним досвідом із колегами.

https://naurok.com.ua/conference/edtech

2. Освітній проєкт «Дія. Цифрова освіта»

Освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів»

Анотація курсу. Мета освітнього серіалу «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» – показати вчителям усі доступні сервіси та алгоритми, які допоможуть вибудувати правильну й ефективну роботу з учнями та батьками на період карантину…

• «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 1. Алгоритми та комунікація вчителів і учнів»

Анотація серії. Який алгоритм дій на період дистанційного навчання? Як мають взаємодіяти адміністрація школи, вчителі, діти, батьки? Навіщо враховувати всі можливі ризики та визначати відповідального?
Про все це дізнаєтесь разом із Оленкою Северенчук, директоркою з розвитку Ukrainian Global School, радницею заступника міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції. В цій серії згадуються сервіси: На урок, Мій Клас, Ilearn.

• «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 2. Набір і специфіка використання сервісів для вчителів»

Анотація серії. Як організувати спілкування з учнями? Чому всім учителям важливо синхронізуватись та визначитись, яку платформу використовувати? Якою є роль соціальних мереж як системи комунікації з учнями?
Допоможе розібратись із цим Юрій Гайдученко, вчитель української мови та літератури Новопечерської школи, фіналіст Global Teacher Prize.
В цій серії відбувається огляд сервісів та соцмереж: Google Site, Facebook, Instagram, Telegram, Tik Tok, Google Classroom, Class Dojo, Padlet, Zoom, Hangouts, Skype, Viber.

• «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 3. Дізнаємось більше про Class Dojo»

Анотація серії. Class Dojo — це зручний інструмент для оцінки роботи класу в реальному часі. Ідея сервісу полягає в створенні зручної та легкокерованої системи заохочення з різними ролями і рівнями доступу. Кожен знаходить мотивацію за певне досягнення. Передбачений щоденник рефлексій для учня. Більше деталей розповість Юрій Гайдученко, вчитель української мови та літератури Новопечерської школи, фіналіст Global Teacher Prize.

• «Карантин: Онлайн-сервіси для вчителів. Серія 4. Google Classroom для організації дистанційного навчання»

Анотація серії. З Google Classroom можна спілкуватись, збирати файли з роботами, ставити оцінки, контролювати терміни виконання завдань, створити контрольну роботу за варіантами, надавати консультації для кожного учня в приватному режимі. Особливостями використання сервісу поділиться Юрій Гайдученко, вчитель української мови та літератури Новопечерської школи, фіналіст Global Teacher Prize.

• «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів. Серія 5. Огляд онлайн-інструменту Microsoft Teams»

Анотація серії. Завдяки безкоштовному онлайн-інструменту Microsoft Teams учні та вчителі матимуть доступ до навчальних матеріалів і зможуть взаємодіяти. Основою інструменту є команда — можна об’єднати учнів у класи. В кожній команді можна створити тематичні канали за предметами, наприклад, математика або історія. Аби співпрацювати з колегами, варто створити команду — віртуальну вчительську. Більше подробиць ви дізнаєтесь у серії за участю Марини Лютинської, вчителя Ліко-школи, експерта Microsoft.

3. Оцінювання в дистанційному навчанні: запитання-відповіді

Анотація. Вимушене дистанційне навчання (ДН) поставило вчителів і батьків перед непростими викликами: як організувати навчання дітей в умовах карантину, коли вчитель не може бути поруч. І як зрозуміти, чи вивчила щось дитина, коли традиційні способи оцінювання недоступні.
«Нова українська школа» зібрала найпоширеніші запитання батьків і вчителів. На них відповідає Алевтина Лотоцька, головна спеціалістка МОН (2008—2019), яка брала участь у розробленні Державного стандарту початкової освіти, методичних рекомендацій із викладання навчальних предметів та оцінювання навчальних досягнень учнів та учениць.

https://nus.org.ua/questions/otsinyuvannya-v-dystantsijnomu-navchanni-zapytannya-vidpovidi/?fbclid=IwAR3XDwieJuOeccaNi0wKpK61dQtCENV8S4aKEruNEfe968oKFTef6oRMnYM

4. Освітній курс «Організація освітнього середовища засобами Google Classroom»

Курс підготував Центр інноваційних освітніх технологій.

Автор курсу — Стечкевич Олег Орестович, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» (викладач вищої категорії, викладач-методист, старший викладач).

5. Відео-курс «Створення тесту в гугл-формі»

Автор: Наталя Ільченко

6. Відео-урок «Навчаємось зі смартфоном. Class Dojo: інструкція для школяра»

Автор: Валентина Кодола

Організація навчально-виховного процесу з української мови та літератури в 2019/2020 навчальному році

Нормативно-правова база, яка регулює діяльність учителя української мови та літератури в 2019/2020 навчальному році

Лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 р. № 1/11-5966 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році»

Методичні рекомендації щодо викладання української мови в 2019/2020 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2019/2020 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання української мови в класах (групах) з навчанням мовою відповідного корінного народу України, національних меншин в 2019/2020 навчальному році

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми з української мови з навчанням мовою національної меншини та мов і літератур національних меншин для 5-9 класів

Навчальні програми з української мови з навчанням мовою національної меншини та мов і літератур національних меншин для 10-11 класів

Лист МОН України № 1/9-530 від 23.08.2019 «Щодо впровадження норм нової редакції Українського правопису в освітньому процесі»

Український правопис 2019

Стислий огляд змін у новій редакції «Українського правопису» 2019

Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

Електронні версії підручників

Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови та літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти – 2020

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності

Наказ МОН від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році»

Мовно-літературні конкурси для учнів

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Указ Президента України від 9 листопада 2007 року № 1078/2007 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика»

Указ Президента України від 28 листопада 2007 року № 1155/2007 «Про деякі заходи щодо піднесення ролі української мови»

Указ Президента України від 3 жовтня 2008 року № 899/2008 «Про Положення про стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2008 № 168 «Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2008 № 643/15334

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 928/2010 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 571 «Про затвердження Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням

Указ Президента України від 22 березня 2002 року № 284/2002 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості»

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29 серпня 2003 р. № 585/529/875 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2003 р. за № 779/8100

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Організація навчально-виховного процесу з курсу «Мистецтво» в 2019/2020 навчальному році

Нормативно-правова база, яка регулює діяльність вчителя курсу «Мистецтво» в 2019/2020 навчальному році

Державний стандарт початкової освіти затверджено наказом від 21 лютого 2018 року:
для 1–2-х класів (Стандарт 2018 року) — за № 87

Типові освітні програми початкової освіти від 22 лютого 2018 року:
для 1–2-х класів (Стандарт 2018 року) — під керівництвом О.Я. Савченко
для 1–2-х класів (Стандарт 2018 року) — під керівництвом Р.Б. Шияна

Типові освітні програми затверджено наказами від 20.04.2018 року:
для 3–4-х класів (Стандарт 2011 року) — за № 407
для 5–9-х класів (Стандарт 2011 року) — за № 405
для 10–11-х класів (Стандарт 2011 року) — за № 408

Навчальні програми для 3-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів:
Мистецтво 1-4 клас (оновлено)
Мистецтво 5-9 клас (оновлено)

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів:
Мистецтво 10-11 клас. Рівень стандарту
Мистецтво 10-11 клас. Профільний рівень

Лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 р. № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»
Методичні рекомендації щодо викладання мистецтва в 2019/2020 навчальному році

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від  01. 07. 2019 р. № 1/11-5966
Художньо-естетичний цикл

Календарно-тематичне планування до підручників:
Калініченко О.В., Аристова Л.С. Мистецтво. 2 клас. Вид-во «Освіта»
Кізілова Г.О., Шулько О.А. Мистецтво. 2 клас. Вид-во «Астон»
Кондратова Л.Г. Мистецтво. 2 клас. Вид-во «Богдан»
Лємешева Н.А. Мистецтво. 2 клас. Вид-во «Абетка»
Лобова О. Мистецтво. 2 клас. Вид-во «Школяр»
Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Мистецтво. 2 клас. Вид-Во «Генеза»
Островський В.М., Федун Г.П. Мистецтво. 2 клас. Вид-во «Богдан»
Рубля Т.Є., Щеглова Т.Л., Мед І.Л. Мистецтво. 2 клас. Вид-во «Ранок»

Інтегрований курс «Мистецтво». Критерії оцінювання

Перелік навчальної літератури

Електронні версії підручників